مرتضی یوسف صنعتی

صفحه نخست /مرتضی یوسف صنعتی
مرتضي يوسف صنعتي
نام و نام خانوادگی مرتضی یوسف صنعتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و مهندسی کامپیوتر 8 (1389) 26-36