آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

فهرست نشریات معتبر و نامعتبر

فایلی ثبت نشده‌است!

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم پروپوزال 1 (طرح داخلی)  
2 فرم پروپوزال 2(طرح داخلی)  
3 فرم پروپوزال فرصت مطالعاتی  
4 فرم پیشنهاد طرح های تحقیقاتی خارج از دانشگاه  
5 فرم پروپوزال تعاملات علمی بین المللی  
6 فرم امتیازدهی به کتب تالیفی و ترجمه ای  
7 فرم هزینه کرد سی درصد از محل گرنت  
8 پروپزال دوره پسا دکتری  
9 فرم تسویه دوره پسادکتری  
10 مشخصات پژوهشگر و رزومه پسا دکتری  

سایر آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 پذیرش پسا دکتری  
2 آیین نامه ساخت دستگاه  
3 آیین نامه کارگروه علم سنجی  

آیین نامه های کتاب ها

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی انتشار کتابهای علمی-آموزشی در مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا  
2 فرم ارزیابی کتاب های ارائه شده به گروه برای چاپ در مرکز نشر دانشگاه (تاییدیه برد)  
3 ضوابط تألیف و ترجمه کتاب  

آیین نامه های طرح ها

 عنواندریافت فایل
1 اعتبارات-طرح  
2 آیین نامه طرح تقاضامحور  

آیین نامه های پایان نامه ها

فایلی ثبت نشده‌است!

آیین نامه های کنفرانس ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم شرکت هیات علمی در کارگاه داخل  
2 ایین نامه کارگاه  
3 ایین نامه اجرایی اصلاحی شماره 1 شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در همایش ها و جلسات انجمن های علمی و تخصصی داخل کشور  
4 فرم کنفرانس و کارگاه گرانت  
5 ایین نامه اصلاحی شماره 1 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در گردهمایی های علمی بین المللی خارج از کشور  
6 فرم شرکت هیات علمی در همایش های داخلی  
7 فرم شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سمینار  
8 اصلاحیه شماره 2 آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگاه های داخل کشور  
9 آئین نامه اصلاحی شماره 2 کنفرانسهای خارج از کشور  

لیست مجلات

فایلی ثبت نشده‌است!

آیین نامه های دانشجویان

فایلی ثبت نشده‌است!

آیین نامه های مجلات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تقدیر و تشویق اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در هفته پژوهش  
2 آیین نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا  

آیین نامه های اعضای هیات علمی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه پژوهانه اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و ژوهشی مصوب  
2 آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت بعد از اصلاح  
3 فرم شرکت هیات علمی در جلسات و انجمن های علمی  
4 ایین نامه اصلاحی شماره 1 اعتبار ویژه پژوهشی  
5 شیوه نامه ارزیابی فعالیتهای پژوهشی نهایی  
6 آئین نامه تعاملات علمی و بین المللی دانشگاه  
7 آیین نامه اصلاحی گرنت مصوب 1395/02/01  
8 شیوه نامه جدید ارزیابی سوابق پژوهشی مصوب مهر ماه 97 شورای دانشگاه  
9 آیین نامه تقدیر و تشویق اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در هفته پژوهش مصوب 99