چاپ کتابهای اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در انتشارات معتبر بین المللی Springer

یکشنبه / 02 آذر 1399

کتابهای دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی توسط انتشارات Springer منتشر شده است.کتاب دکتر مجید رسولی با عنوان EndNote 1-2-3 Easy!Reference Management for the Professional و کتاب دکتر حسین مددی با عنوانBiological control of insects and mite pests in Iran توسط انتشارات Springer منتشر گردید.معاونت پژوهشی کسب این افتخار را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.

دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا در فهرست دانشمندان 2درصد برتر جهان قرار گرفتند.

یکشنبه / 02 آذر 1399

4 دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا، در ارزیابی سال جاری، در فهرست دانشمندان 2درصد برتر جهان قرار گرفتند.دکتر آرش قربانی چقامارانی استادتمام شیمی آلی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، دکتر محمود نصرالله زاده بائی دانشیار شیمی آلی و عضو هیأت علمی دانشگاه قم، دکتر سیداحمدرضا موسوی زارع دانشیار شیمی آلی و عضو هیأت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی و دکتر حجت ویسی دانشیار شیمی آلی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، 4 دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا حاضر در فهرست فعلی دانشمندان 2درصد برتر جهان هستند. معاونت پژوهشی کسب این افتخار را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.

کتاب تألیف شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در الزویر منتشر شد

یکشنبه / 02 آذر 1399

کتاب تألیف شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در الزویر منتشر شد.کتاب Magnetic Nanomaterials in Analytical Chemistry که توسط دکتر مظاهر احمدی، دکتر عباس افخمی و دکتر طیبه مدرکیان از اعضای هیات علمی دانشکده شیمی تألیف شده، در انتشارات معتبر بین المللی الزویر منتشر گردید.معاونت پژوهشی کسب این افتخار را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.

قرارگرفتن نام نه عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در فهرست دو درصد دانشمندان پر استناد جهان

سه‌شنبه / 27 آبان 1399

مفتخریم دکتر محمد علی زلفی گل، دکتر عباس افخمی، دکتر داود نعمت الهی، دکتر طیبه مدرکیان، دکتر سعید عزیزان، دکتر آرش قربانی چقامارانی از دانشکده شیمی، دکتر محمدحسن مرادی و دکتر آرش فتاح الحسینی از دانشکده فنی و مهندسی، دکتر محسن جلالی از دانشکده کشاورزی، به جمع دو درصد دانشمندان پر استناد دنیا پیوستند. معاونت پژوهشی کسب این افتخار ویژه را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.

شروع انعقاد قراردادهای پژوهانه سال 1399

یکشنبه / 18 آبان 1399

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی میرساند، در صورت تسویه نمودن گرنت سال قبل، برای دریافت گرنت سال جاری از طریق سامانه پژوهشی اقدام فرمایند. (مرحله 1) ارائه درخواست گرنت: برای این منظور در سامانه پژوهشی در قسمت درخواست ها /ارائه درخواست جدید/عقد قرارداد گرنت را انتخاب نموده، اقساط مورد نظر را انتخاب و به شورای پرداخت گرنت ارسال فرمایید.

قرار گرفتن دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه علوم مهندسی و علوم زیستی و علوم فیزیک طبق رتبه بندی موضوعی تایمز 2021

دوشنبه / 12 آبان 1399

بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال 2021 (نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان) که درآبان ماه 99 منتشر گردید دانشگاه بوعلی سینا توانست در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه علوم مهندسی و علوم زیستی و علوم فیزیک،قرارگیرد. بر اساس این رتبه بندی دانشگا بوعلی سینا در علوم مهندسی رتبه بین 800-601، در حوزه علوم فیزیک رتبه بین 1000-801 و در حوزه علوم زیستی رتبه 800+ را کسب کرده است.

بایگانی خبرها