فراخوان پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت خدمت وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه مامور از بین دانش آموختگان

دوشنبه / 25 شهریور 1398

به اطلاع می رساند، در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت خدمت وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه مامور از بین دانش آموختگان اقدام کرده است .جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی بین المللی تایمز قرار گرفت.

شنبه / 23 شهریور 1398

بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال 2020 (نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان) که در تاریخ بیستم شهریورماه 98 منتشر گردید دانشگاه بوعلی سینا توانست با حضور در رتبه بندی تایمز برای نخستین بار، با کسب رتبه +1001 جزودانشگاه های برتر جهان قرارگیرد

بایگانی خبرها