فراخوان وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی از مقالات علمی پژوهشی جهت انتشار کتاب

یکشنبه / 29 بهمن 1396

وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درنظردارد نسبت به انتشار کتاب با موضوع مقدمه نظریه تعاون درنظام جمهوری اسلامی که متشکل از 40 مقاله علمی وپژوهشی بشرح پیوست اقدام نماید حداکثرتا 96/12/23 نسبت به ارسال فایل اقدام گردد

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه بوعلی سینا و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

یکشنبه / 29 بهمن 1396

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه بوعلی سینا و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در زمینه ی مشارکت و همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه وقف و امور خیریه منعقد گردید.جهت کسب اطلاعات بیشتر به قایل پیوست مراجعه فرمایید.

فراخوان نشریه تخصصی "Iranian Distance Education Journal"

شنبه / 28 بهمن 1396

علاقمندان مقالات پژوهشی خود را جهت بررسی و چاپ از طریق سامانه مجله به نشانی http://idej.journals.pnu.ac.ir ارسال فرمایند.

بایگانی خبرها