انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه از طرف انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر به عنوان سردبیر بخش شیمی کاربردی مجله بین المللی انجمن شیمی ایران

سه‌شنبه / 19 فروردین 1399

اقای دکتر صاین عضو هیات علمی دانشکده شیمی از طرف انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر به عنوان سردبیر بخش شیمی کاربردی مجله وزین بین المللی انجمن شیمی ایران انتخاب شدند . معاونت پژوهشی دانشگاه ،این انتخاب شایسته را که نشان از تخصص و توانمندی های علمی جناب آقای دکتر صاین دارد ،به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده ،برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روز افزون می نماید.

بایگانی خبرها