پرویز فتاحی

صفحه نخست /پرویز فتاحی
پرويز فتاحي
نام و نام خانوادگی پرویز فتاحی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1393
2 چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1393
3 چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1393
4 چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1393
5 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - ایران، 1 - 17 و 18 دی 1393
6 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - ایران، 1 - 17 و 18 دی 1393
7 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - ایران، 1 - 17 و 18 دی 1393