باقر شمس زاده

صفحه نخست /باقر شمس زاده
نام و نام خانوادگی باقر شمس زاده
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری مدیریت و اقتصاد - ایران، دامغان - 01 آذر 1394
2 سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - ایران، تهران - 30 مهر 1394
3 سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت - ایران، کیش - 29 دی 1393
4 دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - ایران، گرگان - 01 اسفند 1392
5 اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) - ایران، 1 - 24 و 25 بهمن 1392
6 اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) - ایران، 1 - 24 و 25 بهمن 1392
7 اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) - ایران، 1 - 24 و 25 بهمن 1392
8
5th international conference on intellectuall capital managment - Iran, Zanjan - September 11 - 12, 2013