باقر شمس زاده

صفحه نخست /باقر شمس زاده
نام و نام خانوادگی باقر شمس زاده
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک