مجید غنی ئی زارچ

صفحه نخست /مجید غنی ئی زارچ
مجيد غني ئي زارچ
نام و نام خانوادگی مجید غنی ئی زارچ
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق - کنترل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف --- 1393