رضا رحمتی

صفحه نخست /رضا رحمتی
رضا رحمتي
نام و نام خانوادگی رضا رحمتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روابط بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سیزدهمین همایش بین المللی سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیشرو" - ایران، تهران - 28 آذر 1398