مصطفی رضایی راد

صفحه نخست /مصطفی رضایی راد
نام و نام خانوادگی مصطفی رضایی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مدیریت وحسابداری رزن / گروه مدیریت-رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های مدیریت منابع انسانی جلد 10 شماره 4 صفحات 1-29 دوره 10، شماره 4 - ( 139 (1399) 1-29
2
Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas Orbisrevista de Ciencias Humanas (2020) 58/72
3 گردشگری و توسعه نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه وزارتین با نمایه (1398) 120-135
4 کاوشهای مدیریت بازرگانی پذیرش شده (1398) 269/294
5 پژوهش های روستایی 9 (1397) 536-551
6 سبک زندگی اسلامی بامحوریت سلامت با توجه به گسترش روزافزون تحقیقات و مطالعات میان ر (1397) 122-133
7 برنامه ریزی و توسعه گردشگری 5 (1395) 33-53
8 مدیریت سلامت 19 (1395) 20-30