مصطفی رضایی راد

صفحه نخست /مصطفی رضایی راد
نام و نام خانوادگی مصطفی رضایی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مدیریت وحسابداری رزن / گروه مدیریت-رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک