مرتضی ملکی

صفحه نخست /مرتضی ملکی
نام و نام خانوادگی مرتضی ملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دهمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافتهای تاریخی در حوزه اوراسیا - ایران، تبریز - 07 و 08 شهریور 1398
2
کنفرانس بین المللی میراث مدرن و آینده آن - المان، برلین - وایمار - 16 تا 24 خرداد 1398
3
International and multi-disciplinary design workshop for creating sustainable cultural and nature tourism premises - finland, forssa - August 11 - 20, 2018
4
نهمین انجمن بین المللی سیاست های رشد و حفاظت شهری در مسیر آسیایی-اروپایی (جاده ابریشم) - روسیه، سامارا - 17 تا 23 مهر 1396
5 سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران - ایران، تهران - 20 تا 24 دی 1395
6 دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران - ایران، تهران - 28 تا 30 آبان 1393