امید ایمان طلب

صفحه نخست /امید ایمان طلب
اميد ايمان طلب
نام و نام خانوادگی امید ایمان طلب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد ومتالوژِی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 28 تا 30 بهمن 1399
2 بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 28 تا 30 بهمن 1399
3 بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح - ایران، اصفهان - 28 تا 30 بهمن 1399
4 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی - ایران، تهران - 20 و 21 آبان 1399
5
یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران - ایران، تهران - 27 و 28 آبان 1394