حمیدرضا کرمی

صفحه نخست /حمیدرضا کرمی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا کرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!