حمیدرضا کرمی

صفحه نخست /حمیدرضا کرمی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا کرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مواد و فناوریهای پیشرفته 8 (1398) 9-17
2
مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 (1398) 63-76
3
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 61 (2019) 409-418
4 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 49 شماره 1 (1398) 143 - 151
5
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 27 (2019) 46-57
6
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 60 (2018) 2019 - 2024
7
Journal of Computational Electronics 17 (2018) 5
8
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 60 (2018) 899 - 906
9
SOLID STATE SCIENCES 83 (2018) 90-98
10
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 117 (2018) 356-363
11
IET Signal Processing 12 (2018) 320-326
12
OPTICS COMMUNICATIONS 396 (2017) 267-274
13
APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL Vol 32, Issue 3 (2017) 256-261
14
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 65 (2017) 2711 - 2718
15
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 59 (2017) 1505 - 1513
16
Atmosphere 7 (2016) 1-13
17
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE 64 (2016) 4336 - 4342
18
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 58 (2016) 1064 - 1071
19
Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering 1 (2015) 5
20
NEURAL NETWORKS 71 (2015) 172-181
21
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 63 (2015) 99-106
22
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 56 (2014) 8
23
APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 29 (2014) 428-435