ابراهیم قیاسوند

صفحه نخست /ابراهیم قیاسوند
ابراهيم قياسوند
نام و نام خانوادگی ابراهیم قیاسوند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی کبودرآهنگ / مهندسی عمران - کبودرآهنگ
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان دوره 11، شماره 1 بهار 1397 (1397) صفحه 85 تا 95
2 مصالح و سازه های بتنی 3 (1397) 20-29
3
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 134 (2017) 75-82
4
MATERIALS AND STRUCTURES 48 (2015) Volume 48, Issue 5,
5
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering 39 (2015) 423-433
6
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 53 (2014) 547–554
7
ADVANCES IN CEMENT RESEARCH 27 (2014) 201-213
8
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 31 (2009) 715–720