امیر دارائی گرمه خانی

صفحه نخست /امیر دارائی گرمه خانی
امير دارائي گرمه خاني
نام و نام خانوادگی امیر دارائی گرمه خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی تویسرکان / گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، همدان - 15 و 16 اسفند 1397
2 نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، همدان - 15 و 16 اسفند 1397
3 کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای (علوم صنایع غذایی و کشاورزی) - ایران، مشهد - 02 شهریور 1397
4 کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای (علوم صنایع غذایی و کشاورزی) - ایران، مشهد - 02 شهریور 1397
5
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
6
هفتمین کنگره بین المللی گیاهان دارویی شیراز - ایران، شیراز - 15 تا 22 اردیبهشت 1397
7
هفتمین کنگره بین المللی گیاهان دارویی شیراز - ایران، شیراز - 15 تا 22 اردیبهشت 1397
8 دومین همایش ملی فن آوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی - ایران، مشهد - 19 و 20 مهر 1396
9 دومین همایش ملی فن آوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی - ایران، مشهد - 19 و 20 مهر 1396
10 کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم - ایران، رشت - 01 تا 03 خرداد 1396
11 کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم - ایران، رشت - 01 تا 03 خرداد 1396
12 کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم - ایران، رشت - 01 تا 03 خرداد 1396
13 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران - ایران، بابلسر - 22 و 23 اردیبهشت 1396
14 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران - ایران، بابلسر - 22 و 23 اردیبهشت 1396
15 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
16 سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی - ایران، آزادشهر - 04 اسفند 1395
17 سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی - ایران، آزادشهر - 04 اسفند 1395
18 سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی - ایران، آزادشهر - 04 اسفند 1395
19 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
20
International Conference on Applied Business Research ICABR - tyland, ss - May 01 - 10, 2016
21 دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - ایران، تهران - 15 و 16 دی 1394
22 بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران با محوریت صنعت غذا و پژوهشهای کاربردی - ایران، قوچان - 20 و 21 آبان 1394
23 بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران با محوریت صنعت غذا و پژوهشهای کاربردی - ایران، قوچان - 20 و 21 آبان 1394
24 سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - ایران، تهران - 27 تا 29 خرداد 1394
25 سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - ایران، تهران - 27 تا 29 خرداد 1394
26 سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - ایران، تهران - 27 تا 29 خرداد 1394
27 همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم کشاورزی - ایران، آزادشهر - 23 تا 25 اردیبهشت 1394
28 همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم کشاورزی - ایران، آزادشهر - 23 تا 25 اردیبهشت 1394
29 همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم کشاورزی - ایران، آزادشهر - 23 تا 25 اردیبهشت 1394
30 همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم کشاورزی - ایران، آزادشهر - 23 تا 25 اردیبهشت 1394
31 دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی - ایران، ساری - 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1394
32 دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی - ایران، ساری - 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1394
33 دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی - ایران، ساری - 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1394
34 دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی - ایران، ساری - 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1394
35
چهارمین کنفرانس بین المللی سیتروس- انجمن بین المللی مرکبات - اسپانیا، والنسیا - 30 دی تا 02 بهمن 1393