مرتضی شکری

صفحه نخست /مرتضی شکری
مرتضي شكري
نام و نام خانوادگی مرتضی شکری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی کبودرآهنگ / مهندسی عمران - کبودرآهنگ
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک