سیده کوثر صالحی

صفحه نخست /سیده کوثر صالحی
سيده كوثر صالحي
نام و نام خانوادگی سیده کوثر صالحی
شغل کارمند دانشگاه بوعلی سینا / کارشناس مسوول پژوهش های کاربردی
تحصیلات فوق لیسانس / ...
وبسایت
پست الکترونیک