قدرت اله نیازی

صفحه نخست /قدرت اله نیازی
قدرت اله نيازي
نام و نام خانوادگی قدرت اله نیازی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / فقه و اصول
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فقه مقارن 12 (1397) 132-111
2 فقه و مبانی حقوق اسلامی 2 (1397) 442-423
3 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) - پژوهشکده امام خمینی (ره) 76 (1396) 145-160
4 پژوهشنامه نهج البلاغه 18 (1396) 119-137
5 فقه و حقوق خانواده - دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران 65 (1395) 131-148
6 مطالعات فقه و حقوق اسلامی پاییز و زمستان 95 شماره15 (1395) 147-174
7 مطالعات تفسیری 25 (1395) 61-82
8 پژوهش علوم انسانی 37 (1394) 44-53
9 دراسات فی العلوم الانسانیه سال 21 شماره 1 (1393) 33-56
10 مجله علوم انسانی و هنر 6 (1393) 105-125
11 مجله علوم انسانی و هنر 6 (1393) 312-336
12 س 4- ش7 (2013) 29-42
13 مطالعات فقه و حقوق اسلامی 30 (1383) 61-80