سهیلا میرزائی

صفحه نخست /سهیلا میرزائی
سهيلا ميرزائي
نام و نام خانوادگی سهیلا میرزائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی-قارچشناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 35(1) (1398) 47-63
2 فن آوری زیستی در کشاورزی 16 (1397) 1-8
3 Biological Journal of Microorganisms 27 (2018) 81-94
4 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1395) 79-91
5 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 5 (1395) 13-23
6
Journal of Crop Protection 5 (2015) 33-42
7
Journal of Crop Protection 5 (2015) 43-50
8
Journal of Crop Protection 3 (2014) 655-662
9 Research Journal of Recent Sciences 49- ش3 (2013) 359-360