محمد موسایی

صفحه نخست /محمد موسایی
نام و نام خانوادگی محمد موسایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Electronic Journal of Geometry VOLUME 11 NO. 1 (2018) PAGE 1–16
2
Fixed Point Theory and Applications 2016:*) (2016) 1-21
3
Journal of Hyperstructures Vol 4, No. 1 (2015) 50-56
4
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications Volume 7, No. 1 (2015) 219-224
5
Fixed Point Theory and Applications 2014:98 (2014) 1-8