مریم ملک محمدی

صفحه نخست /مریم ملک محمدی
نام و نام خانوادگی مریم ملک محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاهپزشکی- سم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک