فریبا محسن زاده

صفحه نخست /فریبا محسن زاده
نام و نام خانوادگی فریبا محسن زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت محیط
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 مراسم سالیانه هفته پژوهش دانشگاه بوعلی سینا- همدان (1389)