غلامحسین مجذوبی

صفحه نخست /غلامحسین مجذوبی
غلامحسين مجذوبي
نام و نام خانوادگی غلامحسین مجذوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران - ایران، تهران - 12 تا 14 اردیبهشت 1396
2
AMPT 2014 Advances in materials and processing technology - Dubai, Atlantis - November 11 - 20, 2014
3
AMPT 2014 Advances in materials and processing technology - Dubai, Atlantis - November 11 - 20, 2014
4 ISME نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، - ایران، اهواز - 20 تا 22 اردیبهشت 1393
5
5th international conference on nanostructures (ICNS5) - کیش, 0 - March 06 - 09, 2014
6
کنفرانس بین المللی دوسالانه مکانیک جامدات تجربی و دینامیک - ایران، تهران - 29 و 30 بهمن 1392
7
کنفرانس بین المللی دوسالانه مکانیک جامدات تجربی و دینامیک - ایران، تهران - 29 و 30 بهمن 1392
8
کنفرانس بین المللی دوسالانه مکانیک جامدات تجربی و دینامیک - ایران، تهران - 29 و 30 بهمن 1392
9
کنفرانس بین المللی دوسالانه مکانیک جامدات تجربی و دینامیک - ایران، تهران - 29 و 30 بهمن 1392