غلامحسین مجذوبی

صفحه نخست /غلامحسین مجذوبی
غلامحسين مجذوبي
نام و نام خانوادگی غلامحسین مجذوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1
دانشگاه علم و صنعت تهران (1396)