مهرداد کریمی مشاور

صفحه نخست /مهرداد کریمی مشاور
مهرداد كريمي مشاور
نام و نام خانوادگی مهرداد کریمی مشاور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
گرامیداشت شهرسازی به همراه کارگاه های بین المللی - آلمان، فرانکفورت - 07 تا 11 خرداد 1397
2 سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایران، همدان - 28 آبان 1394
3 اولین کنفرانس ملی توسعه کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری - ایران، اهواز - 20 بهمن 1393
4 دومین کنگره بین المللی مدیریت شهری - ایران، تهران - 28 و 29 آبان 1393
5 کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا - ایران، تبریز - 14 و 15 مهر 1393
6 دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران - ایران، ساری - 01 و 02 خرداد 1393
7 اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 01 خرداد 1393
8 همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا - ایران، اصفهان - 04 اردیبهشت 1393
9 همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری - ایران، 2 - 22 اسفند 1392
10 اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری - ایران، 2 - 13 تا 15 اسفند 1392
11
سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - ایران، 1 - 05 آذر 1392