مهدی کریمی

صفحه نخست /مهدی کریمی
مهدي كريمي
نام و نام خانوادگی مهدی کریمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک - ارتعاشات
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 48 (1397) 57-67
2 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 47 (1396) 219-227
3 مهندسی مکانیک شریف دوره 33- 3 (1396) 129-136
4 مهندسی مکانیک شریف دوره 3 - 33 (1396) 121-127
5 پژوهشنامه حمل و نقل سال چهاردهم شماره یک (1396) 157-178
6 مهندسی مکانیک مدرس دوره 5 شماره 16 (1395) 39-55
7
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical علی نوری بروجردی علمی پژوهشی 2011 Engineering(JCARME) – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی Vol 5, No 1 (1394) 1-11
8 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک سال 27 شماره 1 (1394) 19-34
9
Engineering Solid Mechanics 3 (2015) (2015) 103-110
10
Physica B: Condensed Matter 465 (2015) 375-382
11
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 15 (2014) 2659-2672
12
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME 4 (2014) 55-65
13
JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING DOI 10.1007/s10845-014-0879-6 (2014) 1-11