امید کرمی

صفحه نخست /امید کرمی
نام و نام خانوادگی امید کرمی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!