شهاب کاظمی

صفحه نخست /شهاب کاظمی
نام و نام خانوادگی شهاب کاظمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOM 70 (2018) 2626-2635
2 مهندسی مکانیک مدرس 3 (1397) 219-227
3
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 1 (2018) 7
4 علوم و فناوری کامپوزیت 4 (1396) 426-433
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 64 (2017) 1-6
6 مهندسی مکانیک مدرس 10 (1395) 335-342
7
Materials Science and Engineering: C 1 (2016) 569-578
8
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 1 (2016) 1775-1780
9 مهندسی مکانیک مدرس 6 (1395) 119-126
10 مهندسی مکانیک مدرس 1 (1395) 21-28
11 علوم و فناوری کامپوزیت 2 (1394) 31-36
12 مهندسی مکانیک مدرس 12 (1394) 55-62
13
J Materials: Design and Applications 1 (2015) 1-7
14 علم و مهندسی سرامیک 3 (1394) 57-65
15
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 21 (2014) 1-10
16
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 20 (2013) 1-8
17 رخساره های رسوبیJournal of Engineering Geology 6 (1) (1392) 31-48
18 (6) 1 (2013) 31-48