عباس قدیمی

صفحه نخست /عباس قدیمی
عباس قديمي
نام و نام خانوادگی عباس قدیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران - ژئوتکنیک
وبسایت
پست الکترونیک