اسمعیل فیضی

صفحه نخست /اسمعیل فیضی
اسمعيل فيضي
نام و نام خانوادگی اسمعیل فیضی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 10 (2019) 111-118
2
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics Vol. 79, Iss. 3 (2017) 8
3
Journal of Advanced Mathematical Studies 9 (2016) 477-483
4
International Journal of Mathematical Modelling & Computations vol. 6, No. 1 (2016) 9
5
Abstract and Applied Analysis 6 (2014) 8
6
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 8 (2014) 245-250
7
Control Engineering and Applied Informatics Vol.15, No.3 (2013) 38-44
8
Wulfenia Vol 19, No. 8 (2012) 181-185
9
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 36 (2010) 1-7
10
Iranian Journal of Science and Technology A:Science 30 (2006) 4