الهه فیاض

صفحه نخست /الهه فیاض
الهه فياض
نام و نام خانوادگی الهه فیاض
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!