فرامرز فرشته صنیعی

صفحه نخست /فرامرز فرشته صنیعی
فرامرز فرشته صنيعي
نام و نام خانوادگی فرامرز فرشته صنیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ویراستاری --- 1393