کامران فرزادسیر

صفحه نخست /کامران فرزادسیر
نام و نام خانوادگی کامران فرزادسیر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات فوق لیسانس / پژوهش اجتماعی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!