عباس فدایی

صفحه نخست /عباس فدایی
عباس فدايي
نام و نام خانوادگی عباس فدایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 12 (1398) 115-123
2 مهندسی مکانیک شریف 35-3 (1398) 123-132
3
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی Vol. 11, No.2 (1397) 15-25
4 مهندسی مکانیک شریف دوره 34.3، شماره 1 (1397) 87-96
5 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 47 (1396) 377-373
6
Materials and Design 113 (2017) 361-368
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 3 (2016) 1-12
8
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering 39 (2015) 291-307
9 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 45 (1394) 11-21
10 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 44 (1393) 73-79
11
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering 38 (2014) 431-438