پرویز فتاحی

صفحه نخست /پرویز فتاحی
پرويز فتاحي
نام و نام خانوادگی پرویز فتاحی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ملیحه معصومی پرویز فتاحی جواد بهنامیان 1394/09/29
2 وحید بلالی کسلانی پرویز فتاحی --- 1393/11/26
3 امیرعرفان محمودی پرویز فتاحی --- 1393/11/16
4 حسن باقری پرویز فتاحی امیرسامان خیرخواه قه 1393/07/06
5 سحر جانجانی پرویز فتاحی جواد بهنامیان 1393/06/30
6 لیلی سلطانی صحت نادر مهرگان پرویز فتاحی 1392/09/24
7 لیلی سلطانی صحت نادر مهرگان پرویز فتاحی 1392/09/24