سیدجواد فاضلیان

صفحه نخست /سیدجواد فاضلیان
سيدجواد فاضليان
نام و نام خانوادگی سیدجواد فاضلیان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه معارف اسلامی
تحصیلات فوق لیسانس / معارف اسلامی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 8 (1397) 175-193
2 پژوهشنامه نهج البلاغه دوره 5 شماره 20 (1396) 89 - 109
3 پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 12، سال سوم (1394) 71-89
4 پژوهش علوم انسانی 1 (1393) 117-127