منصور غلامی

صفحه نخست /منصور غلامی
نام و نام خانوادگی منصور غلامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
3 Biotech 10 (2020) 518
2
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 27 (2020) 40296-40308
3 پژوهش های تولید گیاهی 27 (1399) 179-190
4 فرآیند و کارکرد گیاهی 9 (1399) 327-347
5 علوم باغبانی ایران 51 (1399) 859-824
6 فنآوری تولیدات گیاهی 20 (1399) 139-155
7
Brazilian Journal of Botany 43 (2020) 239-246
8 پژوهش های گیاهی 32 (1398) 126-132
9 پژوهش های تولید گیاهی 26 (1398) 245 -261
10 پژوهش های گیاهی 32 (1398) 547-558
11 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 45-59
12 فرآیند و کارکرد گیاهی 8 (1398) 121-135
13
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY 199 (2019) 111625-...
14 علوم باغبانی ایران 50 (1398) 457-472
15 پژوهش های تولید گیاهی 26 (1398) 89-106
16
Brazilian Journal of Botany 42 (2019) 107-117
17 پژوهش های گیاهی 32-1 (1397) 28-38
18 پژوهش های گیاهی 31 (1397) 806-817
19 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology 13(4) (2018) 75-88
20 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 703-714
21 پژوهش های گیاهی جلد 31، شماره 3 (1397) 569-581
22
Toxicology and Environmental Health Sciences 10 (2018) 1-11
23 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 79-91
24
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 75 (2018) 1-24
25
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 75 (2018) 25-40
26
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 74 (2018) 347–363
27 علوم باغبانی ایران 48 (1396) 765-778
28 علوم باغبانی ایران 48 (1396) 977-990
29
Acta Horticulturae 1155 (2017) 245-250
30
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (3) (2017) 405–425
31
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT online published (2017) 1-12
32 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 175-183
33 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 15 شماره 2 (1395) 205-221
34 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 483-496
35 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 71-92
36
Acta Horticulturae 1051 (2014) 171-176
37 تولیدات گیاهی 37 (1393) 83-92
38 تولید محصولات زراعی و باغی 12 (1393) 63-71
39 فنآوری تولیدات گیاهی 14(1) (1393) 59-68
40
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences(JBES) vol . 5 (2014) 562-571
41
Journal of HerbMed Pharmacology 3 (2014) 35-40
42
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 63 (2014) 15-35
43
Theoretical and Experimental Plant Physiology 4 (2013) 291-299
44 14- ش4 (2013) 407-414
45 13- ش1 (2013) 47-56
46 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 169-178
47 جلد 36- ش1 (2013)
48 14- ش2 (2013) 169-178
49 27- ش1 (2013) 67-73
50