منصور غلامی

صفحه نخست /منصور غلامی
نام و نام خانوادگی منصور غلامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31 (1397) 806-817
2 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13(4) (1397) 75-88
3 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 703-714
4 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) جلد 31، شماره 3 (1397) 569-581
5
Toxicology and Environmental Health Sciences 10 (2018) 1-11
6 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 79-91
7
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 75 (2018) 1-24
8
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 75 (2018) 25-40
9
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 74 (2018) 347–363
10 علوم باغبانی ایران 48 (1396) 765-778
11 علوم باغبانی ایران 48 (1396) 977-990
12
Acta Horticulturae 1155 (2017) 245-250
13
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (3) (2017) 405–425
14
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT online published (2017) 1-12
15 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 175-183
16 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 15 شماره 2 (1395) 205-221
17 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 483-496
18 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 71-92
19
Acta Horticulturae 1051 (2014) 171-176
20 تولیدات گیاهی 37 (1393) 83-92
21 تولید محصولات زراعی و باغی 12 (1393) 63-71
22 فنآوری تولیدات گیاهی 14(1) (1393) 59-68
23
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences(JBES) vol . 5 (2014) 562-571
24
Journal of HerbMed Pharmacology 3 (2014) 35-40
25
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 63 (2014) 15-35
26 14- ش4 (2013) 407-414
27 13- ش1 (2013) 47-56
28 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 169-178
29 جلد 36- ش1 (2013)
30 14- ش2 (2013) 169-178
31 27- ش1 (2013) 67-73
32