سعید علی تاجر

صفحه نخست /سعید علی تاجر
نام و نام خانوادگی سعید علی تاجر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فناوری آموزش 13 (1397) 1-10
2 جغرافیا و توسعۀ فضای شهری 7 (1396) 205-219
3 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 7-2 (1396) 33-46
4
Armanshahr Architecture & Urban Development 16 (2016) 165-175
5 پژوهش و برنامه ریزی شهری هفتم (1395) 61-82
6
Frontiers of Architectural Research 5 (2016) 341-352
7 معماری و شهرسازی دوره 21 شماره 1 (1395) 79-90
8 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دوره5- شماره 3 (1394) 80-88
9 ش5- دوره 3 (2013)