علی علوی نیا

صفحه نخست /علی علوی نیا
نام و نام خانوادگی علی علوی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک