علی علوی نیا

صفحه نخست /علی علوی نیا
نام و نام خانوادگی علی علوی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک، بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران - ایران، همدان - 12 تا 14 شهریور 1397
2 دوین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک - ایران، ملایر - 16 شهریور 1396
3 اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، NCAME2016 - ایران، شهر کرد - 05 و 06 آبان 1395
4 بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران - ایران، یزد - 07 تا 09 اردیبهشت 1395
5 بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران - ایران، یزد - 07 تا 09 اردیبهشت 1395
6 همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته - ایران، تهران - 01 تا 03 مهر 1394
7 بیست و سومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 22 - 24 اردیبهشت 1393 - ایران، تهران - 22 تا 24 اردیبهشت 1394
8 اولین همایش ملی مکانیک کاربردی - ایران، تبریز - 29 و 30 مهر 1393
9
دهمین کنفرانس بین المللی خط لوله 2014 - کانادا، آلبرتا - 07 تا 11 مهر 1393
10 بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
11 بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
12 بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
13 بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
14 بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
15
کنفرانس بین المللی دوسالانه مکانیک جامدات تجربی و دینامیک - ایران، تهران - 29 و 30 بهمن 1392