سیدحسن علوی

صفحه نخست /سیدحسن علوی
سيدحسن علوي
نام و نام خانوادگی سیدحسن علوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی- گروههای متناهی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ARS Mathematica Contemporanea 17 (2019) 617-626
2
DISCRETE MATHEMATICS 342 (2019) 1159-1169
3
International Journal of Group Theory 8 (2019) 35-42
4
RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELLA UNIVERSITA DI PADOVA 138 (2017) 115-127
5
MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK 184 (2017) 175–184
6
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA 45 (2017) 4099–4108
7
Journal of Algebra and its Application 15 (2016) 1650033
8
BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 94 (2016) 254-265
9
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 42 (2016) 201–221
10
DISCRETE MATHEMATICS 338 (2015) 2026-2036
11
Designs, Codes and Cryptography 0925-1022 (2015) 1-15
12
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 469 (2015) 169-203
13
JOURNAL OF ALGEBRA 421 (2015) 187–233
14
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 94 (2013) 289–303