علی عزیزی

صفحه نخست /علی عزیزی
علي عزيزي
نام و نام خانوادگی علی عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی - ایران، قمصر - 22 تا 24 آبان 1398
2
دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران - ایران، لاهیجان - 06 و 07 شهریور 1398
3
دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران - ایران، لاهیجان - 06 و 07 شهریور 1398
4 دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران - ایران، لاهیجان - 06 و 07 شهریور 1398
5 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
6 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
7
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 04 و 05 اردیبهشت 1398
8
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 04 و 05 اردیبهشت 1398
9
اولین کنفرانس بین المللی گل محمدی - ایران، قمصر - 12 تا 14 آبان 1397
10 دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی - ایران، زنجان - 05 و 06 شهریور 1397
11 اولین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی - ایران، زنجان - 05 و 06 شهریور 1397
12
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 19 و 20 اردیبهشت 1396
13
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 19 و 20 اردیبهشت 1396
14
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 19 و 20 اردیبهشت 1396
15 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران، گیلان - 09 تا 11 شهریور 1395
16 اولین سمپوزیوم میو های ریز - ایران، همدان - 03 و 04 شهریور 1395
17 اولین سمپوزیوم میو های ریز - ایران، همدان - 03 و 04 شهریور 1395
18
پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، اصفهان - 29 و 30 اردیبهشت 1395
19 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
20 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
21 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
22 سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، همدان - 21 خرداد 1394
23 سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، همدان - 21 خرداد 1394
24 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 22 و 23 اردیبهشت 1394
25
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 22 و 23 اردیبهشت 1394
26 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، 2 - 01 آذر 1393
27 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، 2 - 01 آذر 1393
28 کنگره ملی خاک و محیط زیست - ایران، 2 - 08 و 09 شهریور 1393
29 کنگره ملی خاک و محیط زیست - ایران، 2 - 08 و 09 شهریور 1393
30 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
31 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
32 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
33 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
34 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
35 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
36 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
37 دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
38 دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی - ایران، 2 - 28 آذر 1392
39 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
40 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
41 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
42 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
43 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
44 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392