علی عزیزی

صفحه نخست /علی عزیزی
علي عزيزي
نام و نام خانوادگی علی عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مهشید زندی علی عزیزی جلال سلطانی 1399/12/26
2 عرفان حسینی فرود محمد سیاری فرشاد دشتی 1399/12/20
3 زهرا کریمی علی عزیزی علیرضا نوروزی شرف 1399/12/13
4 محدثه جعفری علی عزیزی --- 1399/12/10
5 سامیه قائلونی علی عزیزی گودرز احمدوند 1399/08/28
6 هدی احمدی علی عزیزی محمد سیاری 1398/11/29
7 مریم حمیدی محمد سیاری گودرز احمدوند 1398/11/15
8 میترا لشگری جلال سلطانی علی عزیزی 1398/09/30
9 شیدا کاس نژادبرزهندانی جلال سلطانی علی عزیزی 1398/06/31
10 ماندانا کاظمی اصغر میرزائی اصل علی عزیزی 1398/06/27
11 مجید جهانگیری کیا علی عزیزی --- 1398/06/23
12 منیره مرادی فرسا محمد سیاری علی عزیزی 1398/06/15
13 رضوان شمس علی عزیزی جواد حمزه ئی 1397/11/30
14 هومن نوروزی علی عزیزی محمد سهرابی 1397/11/29
15 مهسا قاسمی راستی علی عزیزی محمد سیاری 1397/11/28
16 فاطمه عبدالی ورکانه علی عزیزی محمد سیاری 1397/11/27
17 حکیمه عربلو علی عزیزی حسن ساری خانی 1397/11/17
18 مریم نعمتی علی عزیزی جلال سلطانی 1396/12/06
19 نور اله قهرمانزاده علی عزیزی احمد ارشادی 1396/01/27
20 مریم شعبانلو محمد سیاری علی عزیزی 1395/12/24
21 امین چگنی محمود اثنی عشری علی عزیزی 1395/12/17
22 نادیا شهبازی علی عزیزی منصور غلامی 1395/11/25
23 سمیه علی میرزایی منصور غلامی علی عزیزی 1395/11/09
24 فهیمه اقاکریم حسن ساری خانی --- 1395/10/29
25 مونا محسن پوراسی علی عزیزی --- 1395/10/29
26 نریمان زینلی سیدسعید موسوی علی عزیزی 1395/10/28
27 سیده زهرا سیدی منصور غلامی علی عزیزی 1395/07/05
28 فائزه جعفری محمود اثنی عشری --- 1395/04/30
29 مینا دره ای علی عزیزی --- 1394/11/26
30 سلیمان احمدی محمود اثنی عشری علی عزیزی 1394/11/19
31 نسرین کهوند علی عزیزی علی اکبر صفری سنجانی 1394/11/11
32 نورالله موسی کرباسی محمد سیاری علی عزیزی 1394/10/26
33 علی ابوالفتحی محمود اثنی عشری محمد سیاری 1394/07/14
34 شهرام ابراهیمی ضابط عباس حسنی --- 1394/06/30
35 ارمان سلیمی علی عزیزی --- 1394/06/28
36 لیلا فرضایی علی عزیزی راضیه رستمی 1394/03/12
37 فرشته مسکنی سرشکه علی عزیزی --- 1393/11/26
38 فهیمه گلپریان علی عزیزی جلال سلطانی 1393/11/26
39 مرضیه رحیمی ریزی علی عزیزی حسن ساری خانی 1393/06/22
40 سیده مریم موسوی فتاح حسن ساری خانی محمود اثنی عشری 1392/12/07
41 مریم پیربداقی علی عزیزی رضا شاه حسینی 1392/11/20
42 مریم پیربداقی علی عزیزی اصغر میرزائی اصل 1392/11/20
43 معصومه الیاسی یگانه علی اکبر صفری سنجانی علی عزیزی 1392/11/13
44 معصومه الیاسی یگانه علی اکبر صفری سنجانی علی عزیزی 1392/11/13
45 علیرضا کرمی --- علی عزیزی 1392/06/09