اکبر عروتی موفق

صفحه نخست /اکبر عروتی موفق
اكبر عروتي موفق
نام و نام خانوادگی اکبر عروتی موفق
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدرسی معارف اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم سیاسی 92 (1399) 24ـ50
2 پژوهشنامه نهج البلاغه دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1399 (1399) 129-150
3 آینه معرفت دوره 20 شماره3 (1399) 21-40
4 روانشناسی تربیتی سال شانزدهم، شماره 57 (1399) 171- 187
5 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دوره 9 - شماره 33 (1398) 137-152
6 پژوهشنامه نهج البلاغه دوره 7، شماره 28، زمستان 1398 (1398) 1-21
7 دین و سلامت دوره 7، شماره 2 - ( اسفند 1398 ) (1398) 33-44
8 فصلنامه روان شناسی و دین 44 (1397) 97-108
9 آینه معرفت 1 (1397) 1-20
10 پژوهشنامه نهج البلاغه 21 (1397) 57-76
11 اندیشه دینی - دانشگاه شیراز - با همکاری انجمن معارف اسلامی ایران 64 (1396) 71-94
12 پژوهشنامه اخلاق - دانشگاه معارف اسلامی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 36 (1396) 7-28
13 پژوهش های انقلاب اسلامی 20 (1396) 155-172
14 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 21 (1395) 51-67
15 اندازه گیری تربیتی دوره ششم، شماره 21، پاییز 1394 (1394) 113-129