سعید فراست

صفحه نخست /سعید فراست
سعيد فراست
نام و نام خانوادگی سعید فراست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / خاک شناسی (مدیریت منابع خاک و ارزیابی اراضی)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!