صلاح الدین عبدی

صفحه نخست /صلاح الدین عبدی
صلاح الدين عبدي
نام و نام خانوادگی صلاح الدین عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی (ادبیات معاصر)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های قرآنی 93 (1398) 28-52
2 پژوهش های ادبی - قرآنی شماره3 (1398) 1-26
3 پژوهشنامه نقد ادب عربی 17 (1398) 187-211
4 لسان مبین 36 (1398) 63-83
5 ادب عربی 2 (1397) 81-100
6 پژوهش های ادبی - قرآنی سال ششم شماره دوم (1397) 1-20
7 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 29 (1397) 83-103
8 پژوهشنامه نهج البلاغه 19 (1396) 61-81
9 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 19 (1396) 73-97
10 پژوهشنامه نقد ادب عربی 12 (1396) 159-175
11 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی شماره 15 زمستان 1395 (1395) 41-61
12 لسان مبین 24 (1395) 59-83
13 نقد ادب معاصر عربی 1 (1395) 57-80
14 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه اصفهان 13 (1394) 77-90
15 لسان مبین 17 (1393) 90-109
16 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 14 (1393) 49-64
17 ادبیات تطبیقی 14 (1393) 27-45
18 ادبیات تطبیقی سال 6شماره 10 (1393) 169-201
19 فصلیة اضاءات نقدیة ( فصلنامه اضاءات نقدیة 12 (1392) 153-180
20 جستارهای زبانی 3 (1392) 133-153