حاتم عبدلی

صفحه نخست /حاتم عبدلی
حاتم عبدلي
نام و نام خانوادگی حاتم عبدلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE COMMUNICATIONS LETTERS Volume: 21 issue: 9 (2017) 1997 - 2000
2
CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING Volume 36, Issue 7 (2017) 2742-2766