مهدی عباسی

صفحه نخست /مهدی عباسی
مهدي عباسي
نام و نام خانوادگی مهدی عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking online (2019) 1-15
2
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 75 (2019) 6574-6611
3
PeerJ Computer Science Online (2019) Online
4 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات – انجمن رمز ایران 14(2) (1397) 63-72
5 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز جلد 46 شماره 3 (1395) 181-196
6
Journal of asian scientific research 6(2) (2016) 24-33
7 علوم و فناوریهای پدافند نوین 6(1) (1394) 65-71
8
Journal of Medical Signals & Sensors 4 (2014) 43-52
9 علوم و فناوریهای پدافند نوین 3 (1393) 203-210