حسین عابدی اندانی

صفحه نخست /حسین عابدی اندانی
نام و نام خانوادگی حسین عابدی اندانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی - هندسه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Lobachevskii Journal of Mathematics 39 (2018) 1293-1299
2
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 42 (2016) 565-584
3
Balkan Journal of Geometry and its Applications 19 (2014) 107-116